Mikä ihmeen vastuullisuus, ja miksi ympäristöasiat ovat meille tärkeitä?

Toimintaympäristömme nyt?

Mikä on yrityksille juuri nyt tärkeää? Monenlaisia uhkakuvia ja skenaarioita käsitellään parhaillaan sekä yrityksissä että mediassa, ja erilaiset näkökulmat saattavat entisestään hämmentää yksinkertaista ihmistä, tämänkin blogin kirjoittajaa. Suuret ja viisaat organisaatiot tunnistavat megatrendejä ja raportoivat ESG-mittareistaan ja vastuullisuudestaan monisivuisesti ja monitahoisesti, ja kuitenkin samalla on räjähdyksiä ja vuotoja siellä sun täällä, kyberuhkat ovat todellisia ja jatkuvuudenhallinta ontuu. Maailma on nyt pelottava paikka.

Asioiden priorisointi ja tärkeysjärjestys vaihtelee katsojasta ja katsontakulmasta riippuen. Pienen ihmisen näkökulmasta tärkeää voi olla vaikkapa koti, perhe, ystävät, työpaikka ja terveys sekä luonto. Organisaatiot julistavat strategioissaan vastuullisuuden sanomaa isossa mittakaavassa. Onko näillä mitään yhteistä?

Vastuullisuuden, ESG:n ja henkilötason ymmärtämien tärkeimpien asioiden taustalla on paljon samaa. Ympäristöön liittyvät vastuullisuuden erilaiset osa-alueet vaikuttavat meihin kaikkiin. Hyvinvointimme ja terveytemme linkittyy vahvasti ympäristön hyvinvointiin, monimuotoinen luonto on meille voimavara.

Integroidut johtamisjärjestelmät, mitä ihmettä?

Nykyisessä toimintaympäristössämme organisaatioiden johtamisessa on oleellista huomioida useita eri näkökulmia. Enää ei riitä se, että asiakas on tärkein, vaan yrityksissä täytyy huomioida myös henkilöstöresurssien veto ja pito, työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä ympäristönäkökohdat ja ympäristönsuojelun tason parantaminen energiatehokkuutta ja tietoturvallisuutta unohtamatta. Ei siis riitä enää se, että taloudellinen tilanne ja asiakastyytyväisyys ovat hyvällä tasolla, vaan johtamisessa on otettava huomioon useita eri näkökulmia.

Järjestelmällinen johtaminen vie hyvään lopputulokseen, mutta johtamiseen pitää pystyä sisällyttämään kaikki oleelliset näkökulmat. Huomioimalla kattavasti kaikki vastuullisuuden näkökulmat saadaan organisaatioon tehokkaampi johtamisjärjestelmä ja kustannussäästöjä. Sujuvat prosessit, päällekkäisyyden poistaminen ja keskitetty riskienhallinta ovat eri hallintajärjestelmien yhdistämisen hyötyjä. Integroitu johtamisjärjestelmä on toimivan organisaation menestystekijä.

Hallintajärjestelmät?

Hallintajärjestelmät ovat johtamisen parhaita käytäntöjä eri näkökulmista.  Esimerkiksi ISO 9001 Laadunhallintastandardi johdattaa laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin, ja asiakaskeskeisyys sekä asiakastyytyväisyys ovat siinä merkittävissä rooleissa. ISO 14001 keskittyy ympäristönäkökohtien huomioimiseen, oleellisten vaatimuksien täyttämiseen sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseen. ISO 45001 puolestaan ottaa huomioon työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden näkökulmat sekä osallistaa kaikki työntekijät parantamaan työturvallisuuden tasoa. Hallintajärjestelmästandardeja on paljon, ja niitä kannattaa hyödyntää organisaation toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Esim. tietoturva, tietosuoja ja toiminnan riskien- ja jatkuvuudenhallinta ovat aiheita, joita ei voi jättää huomioimatta, ja valmiiden hyvien mallien hyödyntäminen on aina parempi kuin omista virheistä oppiminen 😊

Mistä lähteä liikkeelle?

Yleensä asiakasvaatimuksena tulee ensimmäisenä toive sertifioidusta laatujärjestelmästä. Sertifioitu ISO 9001 onkin yleisin johtamisjärjestelmän lähtökohta. Mutta miten siitä eteenpäin?

Vastuullisuus megatrendinä tuo uusia vaatimuksia jo organisaatioiden arvojen ja eri sidosryhmien vaatimuksien kautta.  Yleisin seuraava askel yrityksen johtamisen kehittymiseen liittyy kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun. Me kaikki haluamme tunnistaa omat ympäristövaikutuksemme, ryhtyä toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi sekä auttaa suojelemaan luontoa, ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Siis seuraavaksi organisaation johtamisessa voitaisiin huomioida vaikkapa ISO 14001.

Miksi ympäristöjärjestelmä?

Monissa maissa on vaativat ympäristölakiin liittyvät velvoitteet. Myös sidosryhmät, asiakkaat ja kumppanit odottavat organisaatioilta kestävyyttä ja ympäristövastuuta. Iso 14001 mukainen kansainvälinen johtamisjärjestelmä auttaa täyttämään nämä vaatimukset.

Johtamisjärjestelmien vaatimat erilaiset ympäristötoimenpiteet tuovat mukanaan myös taloudellista hyötyä esim. energian säästämisen ja jätteiden vähentämisen kautta.

Organisaatio, joka on sitoutunut ympäristönsuojelun parantamiseen, voi myös saada kilpailuetua ja houkutella ympäristötietoisia asiakkaita. Ympäristöystävälliset käytännöt voivat myös parantaa organisaation mainetta ja brändiä. Ympäristöriskien huomioiminen auttaa valmistautumaan ja suojautumaan esim. ilmastonmuutoksen aiheuttamilta uhkilta. Ympäristöjärjestelmä edistää kestävää kehitystä, taloudellista kasvua, ympäristönsuojelua ja sosiaalista vastuuta.

Kirjoittaja:

Tiia Tuomi
johdon konsultti

Mitä sitten?

Eri hallintajärjestelmien näkökulmien huomioimiseen ja johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja edelleen kehittämiseen vaaditaan osaamista ja resursseja. Osaamisen lisääminen onnistuu koulutuksien kautta, ja järjestelmän rakentamiseen voi myös hankkia tukea oman organisaation ulkopuolelta.

Meidän kauttamme pääsette halutessanne alkuun johtamisjärjestelmän rakentamisen tai kehittämisen osalta. Voitte tilata meiltä vaikkapa ilmaisen nykytilanteen kartoituksen, josta saatte työkalupakkiinne listan erilaisia etenemisvaihtoehtoja. Olemme mielellämme mukana myös tukemassa toimintanne kehittämistä, ja meiltä saatte myös toimivat digitaaliset työkalut johtamisjärjestelmänne avuksi ja sitä helpottamaan.

Ympäristöjärjestelmän kehittämisessä eteenpäin.

Autamme mielellämme, ole yhteydessä!

Muita ajankohtaisia artikkeleita

Tervetuloa teknistä jargonia välttävään tietoturvallisuuden aamuwebinaariin! Keskustelun keskiössä ovat ajankohtainen EU:n NIS2-direktiivi, ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä sekä yleisesti tietoturvallisuuden kehittäminen
Tule mukaan maksuttomaan webinaariin kuulemaan työturvallisuuden asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä työturvallisuuden johtamisesta ja työturvallisuusriskien hallinnasta!
Motivan järjestämässä webinaarissa käsitellään energianhallintajärjestelmä ISO 50001:stä osana energiatehokkuuden toteuttamista sekä kuullaan kokemuksia energiatehokkuustyöstä.

Tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan aihepiireissä otsikon kryptiset lyhenteet tulevat nyt vastaan joka kanavalla samaan tapaan kuin GDPR ja tietosuoja