Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Inspecta Oy
PL 1000, 00581 Helsinki
Puh. 010 521 600
fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inspecta Oy
PL 1000
00581 Helsinki
+358 400 853 806

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.

Rekisterin tietosisältö

  • Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä www.kiwaimpact.com –internetsivuilla.
  • Sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset.
  • Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Inspecta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden evästeiden avulla keräämät tiedot. Evästeitä ovat Google Analytics, Google Ads, Google Optimize, Hotjar, HubSpot, Twitter, Facebook Pixel, LinkedIn, JavaScript, Leadfeeder ja sähköpostimarkkinoinnin evästeet.

 

Evästeet

Analytiikkaevästeet

Käytämme Google Analyticsin, Google Optimizen ja Hotjarin evästeitä. Keräämme näillä evästeillä dataa ymmärtääksemme, miten käytät verkkosivujamme. Käytämme dataa verkkosivujemme parantamiseen ja säilytämme evästeitä vuoden.

Google Analytics -evästeet

Käytämme Googlen tarjoamaa Google Analytics –evästettä, joka mahdollistaa websivujen kävijäseurannan ja raportoinnin. Googlen on mahdollista tarjota tätä tietoa viranomaisille, jos yrityksellä on siihen lain määräämä velvollisuus. Tähän Kiwalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia ja emme ole antaneet Googlelle valtuuksia siirtää tietoja muille kolmansille osapuolille.

Google kerää tietoja nimettömästi, anonymisoiden tietoa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Google Analytics ei säilö IP-osoitettasi. Tiedot siirretään ja varastoidaan Googlen servereillä Yhdysvalloissa. Google noudattaa toiminnassaan Safe Harbor –periaatteita ja se on liittynyt Amerikan kauppavaltuuston Safe Harbor –ohjelmaan. Tämä tarkoittaa riittävää tietojen säilytysten suojausta.

Google Optimize

Käytämme Google Optimize-työkalua testaamiseen, käyttöliittymän optimointiin ja verkkosivustomme sisällön parantamiseen.

Hotjar

Hotjar on konversio-optimointityökalu, jonka avulla saamme käsityksen verkkosivustomme kävijöiden käyttäytymisestä. Tiedot tallennetaan ja suojataan Hotjarin palvelimilla Irlannissa, eikä niitä jaeta kolmansien osapuolten kanssa. Lisätietoa Hotjarin evästeistä: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Google Ads-seurantapikseli

Google-mainonnan (Google Ads) pikseli on sivustollemme asennettu seurantakoodi eli eväste, joka auttaa meitä keräämään tietoja verkkosivujemme kävijöistä, varsinkin Googlen alustoilla tapahtuvaa markkinointiamme parantaaksemme. Pikseli seuraa kävijöiden liikkeitä sivustolla ja voimme tätä dataa käyttäen kohdistaa markkinointiamme henkilöille, jotka olivat kiinnostuneita sivuston palveluista. Lisätietoja evästeiden käytöstä: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=fi)

Facebook-seurantapikseli

Facebookin pikseli on sivustollemme asennettu seurantakoodi eli eväste, joka auttaa meitä keräämään tietoja verkkosivujemme kävijöistä, varsinkin Facebook-markkinointiamme parantaaksemme. Pikseli seuraa kävijöiden liikkeitä sivustolla ja voimme tätä dataa käyttäen kohdistaa markkinointiamme henkilöille, jotka olivat kiinnostuneita sivuston palveluista. Lisätietoa evästeen toiminnasta: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153

LinkedIn-seurantapikseli

LinkedIn-palveluntarjoajan pikseli on sivustollemme asennettu Javascript-koodi, jolla seuraamme sivuston kävijöiden toimintaa. Se auttaa varsinkin LinkedIn-markkinointiamme parantamisessa. Pikseli kerää kävijädataa LinkedIn-mainonnastamme websivuille siirtyvistä henkilöistä. Lisätietoa evästeen toiminnasta: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521

Twitter-seurantapikseli

Twitter-palveluntarjoajan pikseli on sivustollemme asennettu koodi, jolla seuraamme sivuston kävijöiden toimintaa. Se auttaa Twitter-markkinointiamme parantamisessa. Pikseli kerää esimerkiksi kävijädataa Twitter-mainonnastamme websivuille siirtyvistä henkilöistä. Lisää tietoa Twitterin käyttämistä evästeistä: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Apsis One ja HubSpot -seurantaskriptit

Apsis One ja HubSpot ovat Kiwan käyttämiä markkinointijärjestelmiä. Apsiksen ja HubSpotin seurantaskriptit keräävät tietoja web-sivuilla vierailevien liikkeistä, sekä yhteydenottolomakkeen täyttäneiden henkilökohtaisista tiedoista, kuten esim. sähköpostiosoitetietoja, sivuston käyttötietoa, tai muuta HubSpot-palvelun kautta lähetettyä tietoa. Tiedot varastoidaan HubSpotin servereillä Yhdysvalloissa. Seuranta auttaa meitä suunnittelemaan kohdennetumpaa markkinointiviestintää niin uutiskirjesovelluksessamme kuin web-sivuillammekin. Lisätietoa HubSpotin evästekäytännöistä sekä tietojen käsittelystä: https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr/product-readiness.

Leadfeeder -seurantaskriptit

Leadfeeder-työkalu mahdollistaa verkkosivustolla vierailleiden kävijöiden käyttäytymistietojen keräämisen, kuten esimerkiksi sivujen katselut, käynnin keston ja IP-osoitetiedot.Tiedot kerätään yritystasolla ja niitä voidaan hyödyntää B2B-myyntitoimenpiteissämme. Leadfeederin keräämä data sijaitsee Amazonin pilvessä AWS:ssä, jonka palvelinkeskukset sijaitsevat Irlannissa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoja Leadfeederin evästekäytännöistä täällä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Inspecta Oy ei luovuta asiakastietoja muiden kuin sen omistamien yritysten tai emoyhtiön käyttöön. Inspecta voi kuitenkin käyttää ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan ja tulkitsemaan websivujen analytiikkaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osaa henkilötiedoista käsitellään Suomen tai EU-alueen ulkopuolella joko meidän tai yhteistyökumppaniemme toimesta. Myös tällöin huolehdimme siitä, että tietoja käsitellään huolellisesti ja henkilötietojen suojaa kunnioittaen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä.
Henkilörekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.