Johdon konsultointi

Tarvitset apua hallintajärjestelmän rakentamiseen, henkilöstön kouluttamiseen tai sisäisten auditointien tekemiseen? Osallistavan konsultoinnin palvelumme auttavat organisaatiotasi saavuttamaan liiketoimintatavoitteet.

Apua hallintajärjestelmän rakentamiseen

Onko organisaatiossasi herännyt tarve sertifioidulle johtamisjärjestelmälle, etkä tiedä mistä lähteä liikkeelle? Ei hätää, me autamme!
Autamme hallintajärjestelmän rakentamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Pystymme tarjoamaan valmiita konsultointipaketteja sekä räätälöimään tarpeisiisi paremmin sopivan kokonaisuuden. Laajat koulutuspalvelumme kattavat avoimien hallintajärjestelmäkoulutuksien lisäksi myös yrityskohtaiset koulutukset, jolloin voimme räätälöidä koulutukset tarpeidesi mukaan.

Varaa 30 min maksuton kartoitustapaaminen!

Varaa maksuton kartoitustapaminen johdon konsulteiltamme.  Tapaamisen jälkeen organisaatiollasi on alustava suunta ja ymmärrys siitä, miten edetä johtamis-järjestelmän käyttöönotossa: mitkä askeleet ovat ensisijaisen tärkeitä ja miten edetä kohti johtamisjärjestelmän implementointia. Konsultointitapaaminen sisältää muun muassa:

 • Tilannearvio: keskustelu nykytilanteesta ja haasteista
 • Tarvekartoitus: erityistarpeet ja priorisointi
 • Koulutustarpeet ja mahdollisuudet
 • Kokonaiskuva: alustavat ratkaisut ja suositukset havaittuihin tarpeisiin.
 • Seuraavat askeleet: arviointi mahdollisista jatkotapaamisista ja konsultointitarpeesta

Tiia Tuomi

Laadunhallinta
sekä ympäristö- ja
energiatehokkuus

Jyrki Lahnalahti

Tietoturvallisuus,
laadun-, jatkuvuuden- ja palvelunhallinta

Yhdessä suunnittelusta jalkauttamiseen

Osallistavassa konsultoinnissa suunnittelemme yhdessä kanssasi johtamisjärjestelmän kehittämiseen tarvittavat toimenpiteet sen suunnittelusta jalkauttamiseen asti. Tällä varmistamme, että osaaminen ja tietoisuus organisaatiossasi kasvaa, ja että hallintajärjestelmä nivoutuu aidosti osaksi organisaatiosi arkea.

Kauttamme tavoitat laajan verkoston eri osaamisalueiden ammattilaisia. Toimialakohtaisen osaamisen avulla pystymme huomioimaan erilaiset toimintaympäristöt ja vaatimukset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tavoitteenamme on saada suunniteltua ja toteutettua teille paras mahdollinen kokonaisuus organisaatiosi johtamisen tueksi. Tarjoamme mm. koulutustilaisuuksia, johdon valmennuksia, fasilitoituja työpajoja sekä sisäisten auditointien kouluttamista ja niiden tekemistä.

Meiltä apua mm. seuraaviin:

Johdanto
hallintajärjestelmiin

Riskien arviointi ja
riskienhallinnan kokonaisuus

Tietosuoja- ja
tietoturvariskit

Ympäristö-näkökohdat
ja energiatehokkuus

Mittarit, tavoitteet ja
suoriutumisen arviointi

Johdon katselmointien
sisältö ja toteuttaminen

Hallintajärjestelmien politiikat
ja niiden jalkauttaminen

Tietoturvariskit ja –hallintakeinot, ISO/IEC 27001 -soveltuvuuslausunto (SoA)

Poikkeamien hallinta, juurisyyanalyysit
ja korjaavat toimenpiteet

Sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus

Kauttamme tavoitat laajan verkoston eri osaamisalueiden ammattilaisia, jotta voimme räätälöidä tarvitsemasi paketin. Tarjoamme mm. koulutustilaisuuksia, johdon valmennuksia, fasilitoituja työpajoja sekä sisäisten auditointien kouluttamista ja niiden tekemistä."

Johtamista tukevat konsultointipalvelut

Konsultointipalvelumme tarjoavat apua ja tukea esimerkiksi:

 • GAP-analyysiin 
 • sisäisten auditointien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • laatumittarien kehittämiseen 
 • johdon katselmuksen kehittämiseen 
 • riskien arviointiin
 • poikkeamien hallintaan 

GAP-analyysi - tavoitteleeko yrityksesi sertifikaattia?

GAP-analyysi tuo esille asiat, jotka eivät vielä täytä eri hallintajärjestelmästandardien vaatimuksia. Mikäli organisaatiosi tavoitteena on sertifioida johtamisjärjestelmä, tulee vaatimukset täyttää.

Nykytilan arviointi kertoo, miten hyvin eri hallintajärjestelmien vaatimukset täyttyvät ja millaisia täydennystarpeita esimerkiksi dokumentaatiovaatimuksissa vielä on. Nykytilan arviointi voidaan tehdä eri hallintajärjestelmien näkökulmista. Laadun, ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja energiatehokkuuden näkökulmat voivat tuoda merkittäviä hyötyjä organisaatiollesi.