Konsultointipalvelut

Tarvitsetteko apua hallintajärjestelmän rakentamiseen, henkilöstön kouluttamiseen tai sisäisten auditointien tekemiseen? Osallistavan konsultoinnin palvelumme auttavat yritystänne saavuttamaan liiketoimintatavoitteet.

Apua hallintajärjestelmän rakentamiseen

Onko organisaatiossanne herännyt tarve sertifioidulle johtamisjärjestelmälle, ettekä tiedä mistä lähteä liikkeelle? Ei hätää, me autamme!

Autamme sinua hallintajärjestelmän rakentamisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Pystymme tarjoamaan valmiita konsultointipaketteja sekä räätälöimään tarpeisiisi paremmin sopivan kokonaisuuden. Laajat koulutuspalvelumme kattavat avoimien hallintajärjestelmäkoulutuksien lisäksi myös yrityskohtaiset koulutukset, jolloin voimme räätälöidä koulutukset tarpeidenne mukaan.

 

Yhdessä suunnittelusta jalkauttamiseen

Osallistavassa konsultoinnissa suunnittelemme yhdessä kanssanne johtamisjärjestelmän kehittämiseen tarvittavat toimenpiteet sen suunnittelusta jalkauttamiseen asti. Tällä varmistamme, että osaaminen ja tietoisuus organisaatiossanne kasvaa, ja että hallintajärjestelmä nivoutuu aidosti osaksi organisaationne arkea.

Kauttamme tavoitatte laajan verkoston eri osaamisalueiden ammattilaisia. Toimialakohtaisen osaamisen avulla pystymme huomioimaan erilaiset toimintaympäristöt ja vaatimukset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tavoitteenamme on saada suunniteltua ja toteutettua teille paras mahdollinen kokonaisuus johtamisenne tueksi. Tarjoamme mm. koulutustilaisuuksia, johdon valmennuksia, fasilitoituja työpajoja sekä sisäisten auditointien kouluttamista ja niiden tekemistä.

Varaa 30 min maksuton kartoitustapaaminen!

Varaa maksuton kartoitustapaminen johdon konsulteiltamme. Konsultointitapaaminen sisältää mm.:

 • Tilannearvio: keskustelu nykytilanteesta ja haasteista
 • Tarvekartoitus: erityistarpeet ja priorisointi
 • Koulutustarpeet ja mahdollisuudet
 • Kokonaiskuva: alustavat ratkaisut ja suositukset havaittuihin tarpeisiin.
 • Seuraavat askeleet: arviointi mahdollisista jatkotapaamisista ja konsultointitarpeesta

Tapaamisen jälkeen organisaatiollasi on alustava suunta ja ymmärrys siitä, miten edetä johtamisjärjestelmän käyttöönotossa: mitkä askeleet ovat ensisijaisen tärkeitä ja miten edetä kohti johtamisjärjestelmän implementointia.

 

Tiia Tuomi

 

Johdon konsultti
+358 50 356 0873
tiia.tuomi@kiwa.com

 

 

 

Jyrki Lahnalahti

 

Johdon konsultti
+358 40 057 1892
jyrki.lahnalahti@kiwa.com

 

 

Meiltä apua mm. seuraaviin:

Johdanto hallintajärjestelmiin

Tietosuoja- ja tietoturvariskit

Ympäristönäkökohdat ja energiatehokkuus

Riskienhallinnan ja -arvioinnin kokonaisuus

Mittarit, tavoitteet ja suoriutumisen arviointi

Sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus

Johdon katselmointien sisältö ja toteuttaminen

Hallintajärjestelmien politiikat ja niiden jalkauttaminen

Soveltuvuuslausunnon määrittelyt (ISO/IEC 27001 SoA)

Poikkeamien hallinta, juurisyyanalyysit ja korjaavat toimenpiteet

Johdon valmennus: mitä hyötyä on hallintajärjestelmistä liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta

Tavoitteletteko sertifikaattia, tarvitseeko yrityksenne GAP-analyysin?

Mikä on GAP-analyysi, mitä se sisältää ja miten se toteutetaan?

GAP-analyysi tuo esille asiat, jotka eivät vielä täytä eri hallintajärjestelmästandardien vaatimuksia. Mikäli tavoitteenanne on sertifioida johtamisjärjestelmänne, tulee vaatimukset täyttää.

Nykytilan arviointi kertoo, miten hyvin eri hallintajärjestelmien vaatimukset yrityksessänne täyttyvät ja millaisia täydennystarpeita esimerkiksi dokumentaatiovaatimuksissa vielä on. Nykytilan arviointi voidaan tehdä eri hallintajärjestelmien näkökulmista. Laadun, ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden, tietoturvallisuuden ja energiatehokkuuden näkökulmat voivat tuoda merkittäviä hyötyjä organisaatiollenne.

GAP-analyysi antaa teille kokonaiskuvan ja ymmärryksen siitä, missä yrityksenne on tällä hetkellä, mikä on nykytilan ero tavoitetilaan sekä mitä muutoksia eri standardien vaatimusten täyttymiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan. Analyysin tuloksena saatte selville esimerkiksi sen, minkälaisia muutoksia tai lisäystarpeita prosessikuvauksiin tai toimintaohjeisiin täytyy standardien vaatimuksien täyttymiseksi tehdä.

GAP-analyysi kannattaa toteuttaa sertifiointiprosessin alkuvaiheen tueksi tai kun halutaan selvittää, täyttääkö johtamisjärjestelmä tietyn kansainvälisen standardin vaatimukset.

GAP-analyysi tehdään yhden työpäivän aikana, ja se pitää sisällään nykytila-analyysin, tavoitetilan kuvauksen ja suunnitelmaehdotuksen luomisen. Tarkastelussa ovat mm.:

 • toimintaympäristön kautta tulevat vaatimukset
 • ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät ja niiden odotukset
 • riskit ja mahdollisuudet
 • nykyinen johtamisprosessi
 • toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • tukitoiminnot
 • toiminnan mittaaminen ja arviointi
 • parantamismahdollisuudet

Analyysin pohjalta laadimme raportin, mitä voitte käyttää jatkossa päivittäisessä toiminnassa ja johtamisprosesseissa sekä toiminnan kehittämisessä.

Kauttamme tavoitatte laajan verkoston eri osaamisalueiden ammattilaisia, jotta voimme räätälöidä tarvitsemanne paketin. Tarjoamme mm. koulutustilaisuuksia, johdon valmennuksia, fasilitoituja työpajoja sekä sisäisten auditointien kouluttamista ja niiden tekemistä.

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää?

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen!

Varaa kartoitus!

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Pyydä tarjous!