Mitä on auditointi ja miksi sitä tehdään?

Joskus asioita pitää itsestään selvinä. Olisi aina hyvä välillä kyseenalaistaa oma tekemisensä ja sen hyödyllisyys useammalta kannalta. Itse olen toiminut lähes koko työurani projektijohtamisen lisäksi laatuun, ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden parissa, enkä enää osaa astua kaikenlaisiin saappaisiin. Hyvä siis taas palata perusasioiden pariin.

Auditointi sanana kuulostaa hienolta. Periaatteessa auditointi kuitenkin tarkoittaa kuuntelemista. Olisi hyvä välillä pysähtyä kuuntelemaan ja havainnoimaan asioita. Kovassa kiireessä ja pöhinässä saatetaan tehdä asioita niin kuin aina ennenkin, eikä ehditä huomaamaan turhaa tekemistä, päällekkäisiä asioita ja parannusmahdollisuuksia.

Auditointia voidaan tehdä oman yrityksen sisällä, omien yhteistyökumppanien kanssa, tai sitten voidaan pyytää ulkopuolista auditoijaa tarkastelemaan omaa tekemistä parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Auditoinnin avulla voidaan myös tunnistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus. Vaatimuksina esimerkiksi lakien ja viranomaisten vaatimukset, asiakasvaatimukset ja omiin tavoitteisiin liittyvät vaatimukset.

Auditoinnin tärkeimpänä tarkoituksena on kehittää toimintaa. Sisäinen auditointi on johtamisen tärkeimpiä työkaluja. Ulkopuolisen auditoinnit tuloksena voidaan saada sertifikaatti, joka osoittaa myös ulkopuolisille sidosryhmille yrityksen sitoutumisen toiminnan kehittämiseen. Sertifikaatista voi olla hyötyä asiakkaan luottamuksen saamiseen mutta myös kustannushyötyjä ja tukea myyntiin ja markkinointiin. Sertifioitu laatujärjestelmä täyttää vaatimukset, on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja asiakaskeskeisyyteen.

Auditointi on myös yrityksen tärkein palautekanava. Palautteen lisäksi auditoinnin avulla voidaan jalkauttaa uusia toimintatapoja tai ohjeistusta. Se toimii hyvänä kahden suuntaisena viestintäkanavana, ja sitä kannattaa hyödyntää yrityksen strategian tukena ja normaalina osana liiketoimintaa.

Auditointi, sertifiointi ja niiden hyödyt eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä. On hyvä itsekin välillä kerrata perusasioita, jotta muistaa taas asioiden tärkeysjärjestyksen.

Tiia Tuomi
Pääarvioija ja tuotepäällikkö ISO 9001

Muita ajankohtaisia artikkeleita

Tervetuloa teknistä jargonia välttävään tietoturvallisuuden aamuwebinaariin! Keskustelun keskiössä ovat ajankohtainen EU:n NIS2-direktiivi, ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä sekä yleisesti tietoturvallisuuden kehittäminen
Tule mukaan maksuttomaan webinaariin kuulemaan työturvallisuuden asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä työturvallisuuden johtamisesta ja työturvallisuusriskien hallinnasta!
Motivan järjestämässä webinaarissa käsitellään energianhallintajärjestelmä ISO 50001:stä osana energiatehokkuuden toteuttamista sekä kuullaan kokemuksia energiatehokkuustyöstä.

Tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan aihepiireissä otsikon kryptiset lyhenteet tulevat nyt vastaan joka kanavalla samaan tapaan kuin GDPR ja tietosuoja