Tehoa ympäristöjohtamiseen!  

Kiwa Comply sisältää nyt myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset. 

Kiwa Complyn ensimmäinen, huhtikussa 2023 julkaistu versio tuki johtamisjärjestelmän rakentamista ISO 9001 -laadunhallintastandardin vaatimusten mukaiseksi. Nyt palvelu sisältää myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset. 

ISO 14001 on heti ISO 9001 jälkeen sekä Suomessa että kansainvälisesti suosituin ja yleisin vaatimusstandardi, jota organisaatiot johtamisessaan hyödyntävät. Nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota ympäristöasioiden huomioimiseen liiketoiminnassa, joten ISO 14001:n suosio on nousussa.  

Monet isot tilaajat eri teollisuuden ja julkishallinnon aloilla ovat alkaneet vaatia toimitusketjultaan ISO 14001-mukaista ympäristöjärjestelmää ja tätä on kysytty myös meiltä paljon. Vastuullisuusaspektien nostaessa suosiotaan, oli ISO 14001 hyvin luonnollinen laajennus ISO 9001 rinnalle. Ja kun vaatimuksistakin suurin osa on näissä standardeissa samat, tukevat ne myös hyvin toisiaan”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Laura Lindholm. 

ISO 14001-standardi auttaa hallitsemaan ja kehittämään liiketoimintaa erityisesti ympäristönäkökohdat huomioiden, esimerkiksi vähentämään energiankulutusta sekä tehostamaan logistiikka. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on myös keino osoittaa eri sidosryhmille, että organisaatio kantaa vastuun aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista ja tekee töitä näiden pienentämiseksi jatkuvan parantamisen hengessä. 

Seuraavaksi yhdistetään ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden ja ISO 50001 -energiahallintajärjestelmien vaatimukset  

Jatkossa palvelu tulee tukemaan myös muita johtamisen näkökulmia. Vuoden 2024 aikana Kiwa Comply laajenee kattamaan sekä ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardin, että ISO 50001 -energiahallintajärjestelmien vaatimukset. Näiden ohella Kiwa Complya kehitetään edelleen kattavampaan johtamisjärjestelmien hallintaan myös muiden ISO-standardien vaatimusten ja toiminnallisuustarpeiden pohjalta. 

On ollut hienoa päästä kehittämään tuotettamme edelleen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja suoraan asiakastarpeisiin vastaten. Kuuntelemme herkällä korvalla eri sidosryhmiämme ja haluamme tukea organisaatioita heidän valitsemillaan johtamisensa suunnilla”, sanoo tuoteomistaja Jyrki Lahnalahti.   

Lisätietoja:  

Jyrki Lahnalahti 
tuoteomistaja, Kiwa Comply™ 
puh. 0400 571 892 

Laura Lindholm 
liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kiwa Comply™ 
puh. 050 596 5870 

Muita ajankohtaisia artikkeleita

Motivan järjestämässä webinaarissa käsitellään energianhallintajärjestelmä ISO 50001:stä osana energiatehokkuuden toteuttamista sekä kuullaan kokemuksia energiatehokkuustyöstä.

Tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan aihepiireissä otsikon kryptiset lyhenteet tulevat nyt vastaan joka kanavalla samaan tapaan kuin GDPR ja tietosuoja

Kiwa Comply sisältää ISO 9001 -laadunhallintastandardin lisäksi nyt myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset.

Miten otan organisaatiossani ja sen johtamisessa huomioon tieto- ja kyberturvallisuuden? Miten valmistaudun ja vastaan aiheeseen liittyvien vaatimusten tiukentumiseen ja lisääntymiseen?