GAP-analyysi

Gap-analyysi antaa kokonaiskuvan

GAP-analyysi antaa teille kokonaiskuvan ja ymmärryksen siitä, missä yrityksenne on tällä hetkellä, mikä on nykytilan ero tavoitetilaan sekä mitä muutoksia eri standardien vaatimusten täyttymiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan. Analyysin tuloksena saatte selville esimerkiksi sen, minkälaisia muutoksia tai lisäystarpeita prosessikuvauksiin tai toimintaohjeisiin täytyy standardien vaatimuksien täyttymiseksi tehdä.

GAP-analyysi kannattaa toteuttaa sertifiointiprosessin alkuvaiheen tueksi tai kun halutaan selvittää, täyttääkö johtamisjärjestelmä tietyn kansainvälisen standardin vaatimukset

GAP-analyysi tehdään yhden työpäivän aikana

GAP-analyysi tehdään yhden työpäivän aikana, ja se pitää sisällään nykytila-analyysin, tavoitetilan kuvauksen ja suunnitelmaehdotuksen luomisen. Tarkastelussa ovat mm.:

  • toimintaympäristön kautta tulevat vaatimukset
  • ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät ja niiden odotukset
  • riskit ja mahdollisuudet
  • nykyinen johtamisprosessi
  • toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
  • tukitoiminnot
  • toiminnan mittaaminen ja arviointi
  • parantamismahdollisuudet

Analyysin pohjalta laadimme raportin, mitä voitte käyttää jatkossa päivittäisessä toiminnassa ja johtamisprosesseissa sekä toiminnan kehittämisessä.