Tietoturvallisuuden johtamisen aamuwebinaari 16.2.2024 klo 08:15-08:55

Miten otan organisaatiossani ja sen johtamisessa huomioon tieto- ja kyberturvallisuuden? Miten valmistaudun ja vastaan aiheeseen liittyvien vaatimusten tiukentumiseen ja lisääntymiseen?

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin kuulemaan tietoturvallisuuden, vaatimustenhallinnan ja johtamisjärjestelmien asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä tietoturvallisuuden johtamisesta ja tietoturvavaatimuksiin vastaamisesta.

Teknistä jargonia välttävän keskustelun keskiössä ovat ajankohtainen ja paljon näkyvyyttä saava EU:n NIS2-direktiivi, sekä yleisesti tietoturvallisuuden kehittäminen ja johtaminen. Aiheita käsittelemässä ovat tuoteomistaja, johdon konsultti Jyrki Lahnalahti ja laaturvan asiantuntija Jiri Vidgren.

Webinaarissa esitellään myös Kiwa Comply ja sen mahdollisuudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen johtamisjärjestelmän rakentamiseen.

TERVETULOA MUKAAN!


Muita ajankohtaisia artikkeleita

Motivan järjestämässä webinaarissa käsitellään energianhallintajärjestelmä ISO 50001:stä osana energiatehokkuuden toteuttamista sekä kuullaan kokemuksia energiatehokkuustyöstä.

Tieto- ja kyberturvallisuuden sekä jatkuvuudenhallinnan aihepiireissä otsikon kryptiset lyhenteet tulevat nyt vastaan joka kanavalla samaan tapaan kuin GDPR ja tietosuoja

Kiwa Comply sisältää ISO 9001 -laadunhallintastandardin lisäksi nyt myös ISO 14001 -ympäristönhallintastandardin vaatimukset.

Miten otan organisaatiossani ja sen johtamisessa huomioon tieto- ja kyberturvallisuuden? Miten valmistaudun ja vastaan aiheeseen liittyvien vaatimusten tiukentumiseen ja lisääntymiseen?